powrót strona główna

pliki do pobrania

formatu Microsoft Word- (.doc)Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów - dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

Zaświadczenie lekarskie o zakwalifikowaniu do ŚDS