gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka
Helena Masło

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Główna Księgowa
Edyta Anczakowska-Stachurska

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Inspektor ds. Usług Opiekuńczych i Spraw Kancelaryjnych
Dominika Biłous

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Grażyna Samól-Dziwak

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Agnieszka Serwadczak

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Referent ds. Dodatków Mieszkaniowych
Agnieszka Zwijacz

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Pracownik Socjalny
Grażyna Piekarz
Teren:  Owczary, Chawlibożyce, Maszków, Gaj Oławski, Jankowice Małe, Lizawice

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Pracownik Socjalny
Helena Drozda
Teren: Bolechów, Psary, Godzinowice, Niemil, Niwnik, Stary Otok, Miłonów

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Alicja Rataj - Łuczkiewicz
Teren: Jaczkowice, Bystrzyca - ul. Kościuszki, Grzybowa, Leśna, Niecała

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Weronika Hanuszewicz
Teren: Gać, Ścinawa, Osiek, Janików, Marcinkowice - ul. Polna, Orla, Spokojna, Jastrzębia, Sowia, Sokola, Krucza, Jankowica, Cicha, Piastowska

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Mariola Kuriata
Teren: Godzikowice, Drzemlikowice, Jakubowice, Siecieborowice,Stary Górnik

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Agnieszka Bienias
Teren: Oleśnica Mała, Marszowice, Bystrzyca (bez ul. Kościuszki, Grzybowej, Niecałej, Leśnej)
                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Pracownik Socjalny
Magdalena Witaszczyk
Teren:    Zakrzów, Zabardowice, Stanowice, Jankowice

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Pracownik Socjalny
Aneta Hondzel
Teren: Siedlce, Sobocisko, Ścinawa Polska, Marcinkowice - ul. Jagiellońska, Jaworowa, Kwiatowa, Letnia, Malinowa, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Słonecznikowa, Słowiańska, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stanowicka, Szkolna, Św. Marcina, Wioenna, Wiśniowa, Wrocławska, Wrzosowa, Zielna
                  dane szczegółowe, kontakt ...

Asystent Rodziny
Dorota Lulkiewicz

                  dane szczegółowe, kontakt ...

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu