gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka
Helena Masło

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Główna Księgowa
Edyta Anczakowska-Stachurska

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Inspektor ds. Usług Opiekuńczych i Spraw Kancelaryjnych
Dominika Biłous

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Grażyna Samól-Dziwak

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Agnieszka Serwadczak

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Referent ds. Dodatków Mieszkaniowych
Agnieszka Zwijacz

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Pracownik Socjalny
Marta Statkiewicz
Teren:  Owczary, Chawlibożyce, Maszków, Gaj Oławski, Jankowice Małe, Lizawice

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Pracownik Socjalny
Helena Drozda
Teren: Bolechów, Psary, Godzinowice, Niemil, Niwnik, Stary Otok, Miłonów

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Alicja Rataj - Łuczkiewicz
Teren: Jaczkowice, Bystrzyca - ul. Kościuszki, Grzybowa, Leśna, Niecała

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Weronika Hanuszewicz
Teren: Gać, Ścinawa, Osiek, Janików, Marcinkowice - ul. Polna, Orla, Spokojna, Jastrzębia, Sowia, Sokola, Krucza, Jankowica, Cicha, Piastowska

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Mariola Kuriata
Teren: Godzikowice, Drzemlikowice, Jakubowice, Siecieborowice,Stary Górnik

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Agnieszka Bienias
Teren: Oleśnica Mała, Marszowice, Bystrzyca (bez ul. Kościuszki, Grzybowej, Niecałej, Leśnej)
                  dane szczegółowe, kontakt ...

Specjalista Pracy Socjalnej
Magdalena Witaszczyk
Teren:    Zakrzów, Zabardowice, Stanowice, Jankowice

                  dane szczegółowe, kontakt ...

Pracownik Socjalny
Dorota Święta
Teren: Siedlce, Sobocisko, Ścinawa Polska, Marcinkowice - ul. Jagiellońska, Jaworowa, Kwiatowa, Letnia, Malinowa, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Słonecznikowa, Słowiańska, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stanowicka, Szkolna, Św. Marcina, Wioenna, Wiśniowa, Wrocławska, Wrzosowa, Zielna
                  dane szczegółowe, kontakt ...

Asystent Rodziny
Dorota Lulkiewicz

                  dane szczegółowe, kontakt ...

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie