gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie, w dniu 12.05.2009r. we współpracy z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu  została zorganizowana konferencja „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Patronat nad konferencją objął Starosta Oławski Marek Szponar.

           W programie konferencji znalazły się m. in. wykłady: 
- "Dziecko pod parasolem prawa", który wygłosiła Maria Węglowska-Wojt, konsultant DCDN we Wrocławiu, 

- "Psychologiczne i behawioralne symptomy krzywdzenia dzieci i młodzieży rozpoznawalne w warunkach szkolnych" i  "Programy dotyczące przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci"wykłady Jolanty Malanowskiej, konsultanta DCDN we Wrocławiu

- "Długofalowe skutki doświadczenia przemocy w wieku dziecięcym" - wykład lek.psychiatry Krzysztofa Klementowskiego 

- "Dziecko w procedurze niebieskiej karty" wykład Alicji Jędo, rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Oławie 

"Procedura niebieskiej karty w pomocy społecznej" wykład Alicji Rataj-Łuczkiewicz, specjalisty pracy socjalnej z osobami uzależnionymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.

            Na spotkanie licznie przybyli nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, pracownicy Gminnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Dziecka w Oławie. 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie