gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

 
               

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie w  2012 roku realizował projekt systemowy „Potrzebujemy się nawzajem”. 
Projekt ten był realizowany od 01.03.2012r. do 31.10.2012r. i był skierowany do kobiet   nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i pracujących zamieszkujących na terenie gminy Oława oraz mieszkańców gminy Oława. Działania realizowane w projekcie współfinansowane były z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Cel Projektu 
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich, społecznych i zawodowych. Projekt ma pomóc w przywróceniu ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia, zwiększenia poziomu samooceny, podniesienia umiejętności wychowawczych i społecznych.zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 20 kobiet z terenu gminy Oława.  Uczestnicy projektu oraz ich rodziny i otoczenie zostaną zaangażowani do współpracy, działań na rzecz społeczności lokalnej, do aktywnego uczestnictwa w działaniach środowiskowych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. Celami tymi są: podwyższenie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności społecznych i zawodowych, pobudzenie do działania na rzecz społeczności lokalnej. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, wzmocnienie psychologiczne, zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych , podniesienie kwalifikacji zawodowych przy użyciu instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej).

Aktywna Integracja 

W celu prawidłowej realizacji projektu zastosowane zostaną 4 instrumenty aktywnej integracji tj.:

- instrument aktywizacji zawodowej - usługa wspierająca aktywizację zawodową to jest organizacja i finansowanie usług wspierających np. doradcy zawodowego, nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz podniesienia umiejętności autoprezentacji i poziomu motywacji.
- instrument aktywizacji społecznej w postaci organizowania poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Zostaną utworzone Kluby Malucha oraz Kluby Wolontariusza w zależności od potrzeb mieszkańców.
- instrument aktywizacji edukacyjnej polegający na skierowaniu i sfinansowaniu zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.
- instrument aktywizacji zdrowotnej polegająca na sfinansowaniu terapii psychologicznej lub innej terapii w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

W dniu 26.10.2012r. ośrodek zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu „Potrzebujemy się nawzajem”. Wśród zaproszonych gości, między innymi władz samorządowych, radnych, wykładowców, specjalistów prowadzących zajęcia w czasie trwania projektu nie zabrakło uczestniczek  projektu.
Podczas konferencji przedstawiono multimedialną prezentację z przebiegu realizacji projektu, uczestnikom projektu wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie  projektu.W dniu 20.05.2012r. w miejscowości Osiek odbyło się pierwsze działanie środowiskowe o nazwie „Rodzinny festyn”. Celem tego działania było promowanie aktywnego stylu życia, wpajanie zasad zdrowotnej rywalizacji, wdrażanie do aktywnego i zdrowotnego spędzania czasu wolnego. Na tę imprezę zaproszono uczestników Projektu wraz z dziećmi. Impreza zaplanowana była dla około 100 osób i trwała od 14:00 do 20:00.
 
W trakcie imprezy odbyło się wiele zabaw integracyjnych oraz zawodów zręcznościowych, w których uczestniczyły dzieci, jak i rodzice: skok na piłce, kręcenie hula – hop, zabawy z chustą Klanzą, skakanie w workach. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziano nagrody w postaci zabawek, słodyczy itp. W międzyczasie dla poprawy nastroju, dzieci i ich rodzice mogli posilić się kiełbaskami z grilla, zjeść pyszne ciasto. Mimo bardzo słonecznej pogody wszyscy bardzo dobrze się bawili. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 
   
   
 Powitanie w Osieku  
Powitanie w Osieku  
Pod namiotem -  malowanie Dzieci bawią się hula - hopami
 Pod namiotem - malowanie  Dzieci bawią się hula - hopami
Zrzucmy butelki Wręczenie nagród
Zrzucamy butelki  Wręczenie nagród  
   

W sobotnie popołudnie 23 czerwca odbyło kolejne działanie środowiskowe pod nazwą "Noc Świętojańska" nad Smortawą w Bystrzycy. Na miejsce imprezy beneficjenci projektu zostali dowiezieni autobusem. W działaniu środowiskowym brało udział około 300 osób. W ramach imprezy odbyły się warsztaty plecionkarstwa, zabawy plebejskie i rycerskie konkursy, folkowe koncerty, odbyły się również warsztaty plastyczno – farbiarskie (zdobienie i malowanie świeczek).
 
Impreza trwała do godzin wieczornych i zakończyła się rytualnym puszczaniem wianków w nurt rzeki Smortawa. Do dobrej zabawy zagrzewał zespół Kalina i Słoneczniki. W trakcie imprezy przygotowano ognisko i można było zjeść upieczoną kiełbaskę. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

   
   
   Malowanie twarzy
 Zabawa nad rzeką Smortawą w Bystrzycy  Malowanie twarzy
Wolontraiusze, tez malują twarze Malowanie świec
 Wolontariusze GOPS też malują twarze dzieciom  Malowanie świec
malowanie świec malowanie świec
     
   
   
   
   
 Robimy średniowieczne koraliki i branzoletki  Średniowieczne fryzuzy
 Robimy średniowieczne koraliki i branzoletki Średniowieczne fryzury
Zabawa średniowieczna Zabawy średniowieczne z ziemniakiem
 Zabawa średniowieczna  Zabawa średniowieczna z ziemniakami
Zabawa średniowiezna Wspólne śpiewanie
Taniec średniowieczny  Wspólne śpiewanie  
 Wspólne pieczenie kiełbasek  Pieczenie kiełbasek
 Wspólne pieczenie kiełbasek  


W piątkowe popołudnie (31.06.2012r.) uczciliśmy koniec wakacji, który zbliżał się do nas wielkimi krokami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z animatorem czasu wolnego Adą Adamską zorganizował festyn rodzinny dla mieszkańców Zakrzowa. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych został on przeniesionych z łąki, którą udostępnił Pan Merk do budynku po byłym gimnazjum w Siedlcach. Przybyłe grono dzieci mogło pomalować twarz, pobawić się kolorową chustą klanzą, pograć w domino, bierki i hokeja, porzucać do celu, stworzyć kreacje balonowe oraz nauczyć się chodzić na szczudłach. Został zorganizowany konkurs plastyczny, za który dzieci otrzymały słodkie nagrody oraz przybory szkolne. W przerwach w zabawie dzieci mogły poczęstować się słodką bułką, napić soku. Na zakończenie imprezy nasze wspólne życzenia wraz z pięknym lampionem i wakacjami odleciały w dal. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom: Ani Zawiślak, Pawłowi Grysiewiczowi oraz dzieciakom ze świetlicy środowiskowej „Promyk” w Siedlcach, które zabawę podsumowały słowami:
- Było odlotowo! Najbardziej podobał mi się lampion puszczony do nieba- powiedziała Zosia Świętach
-…. I szczudła!- dodał Łukasz Stefaniuk
- czy będzie jeszcze taka zabawa?- zapytała Kasia Świętach

   
   
 Wspólne tworzenia słońca z pomocą chusty klanzy  Wspólne robienie zwierzątek z balonów
 Wspólne tworzenia słońca z pomocą chusty klanzy  Wspólne robienie zwierzątek z balonów
Puszczenie lapiona Wspólne zdjęcie
 Puszczenie lapiona Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie  
     
   
   

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie