gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

 
 
               

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie w  2011 roku realizował projekt systemowy „Potrzebujemy się nawzajem”. 
Projekt ten był realizowany od 01.04.2011r. do 31.10.2011r. i był skierowany do bezrobotnych kobiet oraz mieszkańców gminy Oława. Działania realizowane w projekcie współfinansowane były z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Cel Projektu 
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 10 kobiet z terenu gminy Oława na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.

Celami tymi są: 
- podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości w zakresie poszukiwania pracy,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości,
- zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczestnika projektu,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych przy użyciu instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej), 
- przygotowanie do powrotu lub wejścia na rynek pracy.

Aktywna Integracja 

W celu prawidłowej realizacji projektu zastosowane zostaną 3 instrumenty aktywnej integracji tj.:

- instrument aktywizacji zawodowej - usługa wspierająca aktywizację zawodową to jest organizacja i finansowanie usług wspierających np. doradcy zawodowego;

- instrument aktywizacji społecznej w postaci: organizacji i finansowania poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;

- instrument aktywizacji edukacyjnej polegający na skierowaniu i sfinansowaniu zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.
REGULAMIN

           W dniu 19.10.2011r. ośrodek zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu „Potrzebujemy się nawzajem”. Wśród zaproszonych gości, między innymi władz samorządowych, radnych, wykładowców, specjalistów prowadzących zajęcia w czasie trwania projektu nie zabrakło uczestniczek  projektu czyli bezrobotnych kobiet, do których  projekt był skierowany.

Podczas konferencji przedstawiono multimedialną prezentację z przebiegu realizacji projektu, uczestnikom projektu wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów zawodowych oraz projektu. Konferencję uświetnił koncert i krótka forma teatralna „ Teatr cieni” w wykonaniu chóru Rivendell pod kierownictwem Jacka Chlebnego. Na zakończenie przy kawie i ciastku wymieniano uwagi, spostrzeżenia i wspominano miłe chwile spędzone w projekcie.
 
      Konferencja podsumowująca projekt "Potrzebujemy się nawzajem"
   
   
Wręczenie certyfikatów ukończenia projektu.
 
 Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenia kursów zawodowych. 
 Goście zaproszeni na konferencję.  Helena Masło przedstawia prezentację o projekcie zaproszonym gościom.
 Część artystyczna konferencji - chór Rivendell.  Teatr cieni.  
 Wykład Pani Małgorzaty Bożyk.  Poczęstunek podczas konferencji.
 
     Dużo dobrej zabawy, mnóstwo uśmiechu, konkursy i zabawy – tak można podsumować pierwsze działanie środowiskowe, które odbyło się 28.05.2011r. w miejscowości Stary Górnik pod hasłem „Święto Wszystkich Mam”.
W tym dniu dzieci w wieku szkolnym zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Poza tym organizowane były także różne gry i konkursy dla dzieci w których można było otrzymać ciekawy upominek. Dzieci zrobiły piękne duże serca z napisem „Dla Ukochanych Mam”.
Był również poczęstunek, kawa i herbata.
 
Wspólna zabawa pod hasłem "Święto Wszystkich Mam"  
   
Mamy z dziećmi na zabawie Pare słów dla Mam od dzieci
Wspólne świętowanie w Starym Górniku.  Dzieci mówią wierszyki dla wszystkich Mam.
Wspólna zabawa na plenerze Wspólna zabawa chustą klanzą
 Wspólna zabawa dzieci chustą klanzą Dzieci z mamami bawią się chustą klanzą
   
     
   
   
        Kolejne działanie środowiskowe odbyło się w dniu 11.06.2011r. w miejscowości Oleśnica Mała pod hasłem „ Uwolnić Motylka”.
W zabawie terenowej uczestniczyło około 120 dzieci z terenu Gminy Oława.
Impreza rozpoczęła się krótką formą teatralną „ Teatr cieni” w wykonaniu chóru Rivendell.
Następnie dzieci zostały podzielone na 8 grup. Każdy opiekun grupy wylosował mapę parku, w którym były ukryte zwierzęta afrykańskie (słonie, żyrafy, nosorożce, hipopotamy, zebry). Zadaniem dzieci było odnalezienie zwierząt w parku i pomalowanie ich własnoręcznie według własnego pomysłu. Działania nastawione były na współpracę w grupie i aktywizację społeczności lokalnej.
Na koniec imprezy dzieci wraz z pomalowanym zwierzętami udały się do oranżerii w Pałacu, gdzie zwierzęta tworzą wystawę.  
 Zabawa w Oleśnicy Małej pod hasłem "Uwolnić Motylka"  
   
Układanie zwierząt w parku Szykowanie stanowisk do malowania w parku
Układanie zwierząt w głąb parku w Oleśnicy Małej.  Szykowanie stanowis pracy  dla dzieci w parku.
Rozpoczęcie zabawy Wszyscy skupieni siedzą w sali
 Rozpoczęcie zabawy w Oleśnicy Małej - Pałac.  Wszyscy słuchają w skupieniu.
Spektakt cieni Podzieleni na grupy
 Wszyscy oglądaja bajkę cieni.  Wymyślamy hasło pod chusta klanzą.  
Schodzimy do podziemi Obraz lwa  wprowadzał w atmosfere strachu
 Każdy musiał przejść przez podziemia Pałacu.  Obraz lwa witał nas w podziemiach.
 
Już dostaliśmy mapki - idziemy poszukiwac zwierząt Malowanie zwierząt znalezionych
Już dostaliśmy mapki. Idziemy szukać zwierząt w parku. Malujemy znalezione zwierzęta.
Malujemy Już wracamy z pomalowanymi zwierzętami
Malujemy zwierzaki. Wracamy z pomalowanymi zwierzętami.
Prezentujemy nasze dzieła Żyrafy się prezentują
Szykujemy się do prezentowania naszych pomalowanych słoni. Pokaz żyraf.
Prezentacja zwietząt afrykańskich Wspólny taniec na zakończenie zabawy
Prezentacja zwierząt afrykańskich. Wspólny taniec na zakończenie zabawy.

 Wyjazd do wrocławskiego ZOO i parku rozrywki "Bobolandia"
       W dniu 02.07.2011r. odbyło się kolejne działanie środowiskowe, tym razem dla uczestników projektu i ich rodzin. Zorganizowano wyjazd do wrocławskiego ZOO. Oprócz zwiedzania ZOO zaplanowano dla dzieci kolejną atrakcję jaką był park rozrywki "Bobolandia". 
Wycieczka okazała się bardzo udanym wyjazdem. Uczestnicy projektu wraz z najbliższymi aktywnie i interesująco spędzili czas wolny.
Wyjazd do ZOO i parku rozrywki miał na celu zintegrowanie osób uczestniczących w projekcie oraz ich najbliższych. 
Działanie również miało na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 
   
   
Wspólne zdjęcie Oglądanie zwierzątek
Wspólne zdjęcie uczestników wyjazdu do ZOO. Rozpoczeliśmy oglądać zwierzaki w ZOO. 
Oglądamy foki Oto nasza grupa
Podziwiamy foki.  Oto nasza grupa.
Teraz kolej na gady. Oglądamy owieczki.
 Wypatrujemy jaszczurki. Oglądamy i dotykamy owieczki.   
Wszyscy w" bobolandi" O to bobolandia z góry
 Wszyscy razem w "Bobolandii" Oto "Bobolandia" z góry. 
   
W miesiącach wakacyjnych uczestniczki projektu brały udział w kursach zawodowych :
- obsługa kasy fiskalnej – kurs ukończyły 2 osoby
- kurs komputerowy – 1 osoba
- kurs bukieciarz – florysta 3 osoby
Nadal trwa kurs opiekunki osoby starszej, w którym udział biorą 4 osoby.
            Poza szkoleniami zorganizowano  działania środowiskowe skierowane do uczestniczek projektu jak również ich otoczenia. W dniach 24.09.2011r. i 25.09.2011r. odbyły się dwa festyny pod nazwą „Rodzina to siła”. Pierwsze działanie środowiskowe odbyło się na boisku szkolnym w Bystrzycy, drugie działanie zrealizowano przy szkole w Osieku.
             W trakcie festynu odbyło się wiele ciekawych zabaw integrujących, zabawy zręcznościowe dla dzieci między innymi przeciąganie liny, kręcenie hula-hop, zabawy z chustą Klanza, rzuty do celu, malowanie twarzy i wiele innych. Dzieci biorące udział w zabawie otrzymały drobne nagrody. Podczas festynu bezpłatnie można było skorzystać z porad psychologa, przygotowano ciekawe wykłady na temat wychowywania dzieci:
- Szczęśliwa rodzina - Jak to osiągnąć?
- Co zrobić aby dzieci nas słuchały?
Działania środowiskowe kończyły się koncertem muzycznym. Recital - Muzyka lat 80-  wykonał niepełnosprawny muzyk Marek Siwek.         
Pogoda jak i humory uczestników dopisały. 
   
   
 Zabawa z chustą Klanza  w Bystrzycy  Przeciąganie liny w Bystrzycy
 Zabawa z chustą Klanza  w Bystrzycy  Przeciąganie liny w Bystrzycy
Dzieci na szczudłach podczas zabaw w Osieku Malowanie twarzy w Osieku
 Dzieci na szczudłach podczas zabaw w Osieku  Malowanie twarzy w Osieku
Pracownicy GOPS Oława, wolontariusze oraz muzyk Marek Siwek Marek Siwek podczas recitalu
Pracownicy GOPS Oława, wolontariusze oraz muzyk Marek Siwek    Marek Siwek podczas recitalu
   
   


 

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie