gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

 

               

           
 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie w bieżącym roku realizował projekt systemowy „Potrzebujemy się nawzajem”. Projekt ten był realizowany od 01.03.2010r. do 30.11.2010r. i był skierowany do dwudziestoosobowej grupy młodzieży (w przedziale wiekowym 15-18 lat) oraz mieszkańców gminy Oława. Działania realizowane w projekcie współfinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach realizacji projektu odbyły się:

 
ZAJĘCIA W RAMACH AKTYWNEJ INTEGRACJI:

- spotkania z psychologiem, z animatorami kultury, zajęcia teatralne z aktorką  (w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy i Janikowie), 
- spotkania wolontariackie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie (maj – październik 2010r.)
- gra fabularno-terenowa w Bystrzycy prowadzona przez firmę szkoleniową „Warison”. Po zakończeniu gry odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek (lipiec 2010r.),

- zajęcia wspierające animację lokalną i związane z rozwojem wolontariatuzajęcia „Pokoleniowe” (październik 2010r.),

- zajęcia profilaktyczne „Archipelag Skarbów” – prowadzone przez fundację Homo Domini (październik 2010r.)

- wyjazd do Szklarskiej Poręby (zajęcia ekologiczne, warsztaty bębniarskie, zajęcia w „Chacie Walońskiej”)
- spotkanie z Kuratorem Sądowym

- zajęcia integracyjne na kręgielni w Godzikowicach,
- zajęcia kreatywnego myślenia na bazie klocków Lego
 

 

ZAJĘCIA W RAMACH AKTYWIZACJI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ:

spotkania grupowe z doradcą edukacyjno-zawodowym (lipiec – październik 2010r.)
 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM:

- spektakl kulturalno-profilaktyczny „Dobre wybory” (maj 2010r.),
- Festyn rodzinny „Bawmy się razem” przy Szkole Podstawowej w Osieku (wrzesień 2010r.),

- „Biesiada Drzemlikowicka” przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach (wrzesień 2010r.).
- "Maraton Zdrowia" festyn rodzinny w Bystrzycy (listopad 2010r.)

           W dniu 30.11.2010r. ośrodek zorganizował konferencję podsumującą realizacją projektu.Wśród zaproszonych gości między innmi władz samorządowych, radnych, nie zabrakło uczestników projektu czyli młodzieży, do której projekt był skierowany, obecni byli również rodzice. Nie zabrakło specjalistów, wykładowców prowadzących projekt. 
          Podczas konferencji przedstawiona zosatała multimedialna prezentacja z przebiegu realizazcji projektu, po jej zakończeniu odbyło się wreczenie certyfiaktów uczestnikom projektu. Konferencję uświtnił koncert. Na zakończenie przy kawie i ciastu wymieniano uwagi, spostrzeżania i wspomiano miłe chwile projektu. Nie zabrakło pytania kiedy będzie nastepny projekt?

 Konferencja podsumowująca projekt 
"Potrzebujemy się nawzajem"
 
   
Wręczenie certyfikatów ukończenia projektu
przez wicewójta Zbigniewa Pryjdę.

 
 Uczestniczka projektu i słowo od młodzieży do Kierownika GOPS
 Goście zaproszeni na konferencję.  
 Część artystyczna konferencji.  Prezentacja projektu zaproszonym gościom.  
 Pracownicy GOPS Oława z radnym A.Piotrowskim  Młodzież uczestnicząca w projekcie podczas konferencji.


 Gry terenowe w Bystrzycy  
 Młodzież podczas gier terenowych w Bystrzycy,  wspólne rozwiązywanie zagadek
   
   wspólna zabawa,
   
 na zakończenie chwila odpoczynku przy ognisku i kiełbaskach.  


Wycieczka do Szklarskiej Poręby i Karpacza  
Młodzież w Szklarskiej Porębie.  Podczas zajęć ekologicznych w terenie.
   
   Zajęcia ekologiczne w pracowni komputerowej.
Grupowe zdjęcie uczestników wycieczki.  Warsztaty bębniarskie.
 Chata Walońska w Szklarskiej Porębie  


 Festyn rodzinny "Bawmy się razem" w Osieku  
 Uczestniczka projektu czyta bajki najmłodszym.  Stoisko ze zdrową żywnością.
   
   Wspólna zabawa z chustą.
   
 Nie zabrakło również wspólnych tańców.  


Biesiada Drzemlikowicka 26.09.2010r.  
Przy jesiennej pogodzie jesienne zabawy, kasztanowe
ludziki, malowanie liści.
 
Młodzież z projektu podczas gier z najmłodszymi.
   
   
  Pogoda nie dopisała, ale humory tak, śpiewanie
przy ognisku rozgrzewało zamiast słonka.
   


 Maraton Zdrowia w Bystrzycy 26.11.2010r.  
 Pomalowane buźki na dobry początek. Ratownicy demonstrują jak udzielać  pierwszej pomocy
   
 Koncert "Złodzieje życia"  Młodzież słuchająca koncertu.
   Wspólne budowanie z klocków lego wzbudziło duży 
entuzjazm i rywalizację wśród dzieci.
 
   Nie zabrakło również rysunków.

 


 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie