gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

"Potrzebujemy się nawzajem"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie realizuje kolejny etap projektu "Potrzebujemy się nawzajem" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Okres realizacji projektu:  

2.03.2009r. - 31.12.2009r. 

Projekt skierowany jest do :  

Młodzieży w wieku 15-17 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym i zamieszkującej na terenie gminy Oława

Cel projektu

Rozwój umiejętności społecznych i zawodowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Projektodawca i realizator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie  Realizacja projektu POTRZEBUJEMY SIĘ NAWZAJEM 
 
Projekt ten jest realizowany od marca 2009r. do grudnia 2009r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu jest młodzież w przedziale wiekowym 15-17l. z Marcinkowic, Bystrzycy, Osieka i Niemila (łącznie 32 osoby). Młodzież uczestniczyła w zajęciach: integracyjnych, warsztatach kompetencji społecznych, warsztatach z poradnictwa edukacyjno-zawodowego, warsztatach animacyjnych „REKLAMA-cje”, zajęciach związanych z rozwojem wolontariatu, zajęciach biblioteczno-kulinarnych „Jak ugryźć książkę?” oraz zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Ponadto młodzież uczestniczyła w wycieczkach integracyjnych: do „Parku przygody” i do Aquaparku we Wrocławiu, a w ostatnim czasie także do Warszawy, gdzie młodzież uczestniczyła m. in. w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano dwie dyskoteki w Bystrzycy (wraz z koncertem lokalnego zespołu rokowego „The Cox”), zabawy taneczne dla maluchów – w Marcinkowicach, Bystrzycy i Osieku oraz turniej sportowy w Marcinkowicach. Młodzież mogła także uczestniczyć w Spektaklu Kulturalno-Profilaktycznym „Dobre wybory” oraz w „Archipelagu skarbów” – zajęciach profilaktycznych (które odbyły się w Gimnazjum nr 3 w Oławie oraz w Zespole Szkół w Bystrzycy). Beneficjenci projektu będą mieli okazję uczestniczyć także w zajęciach teatralnych oraz w wyjeździe do wrocławskiej restauracji. Podsumowaniem realizacji projektu będzie zorganizowanie konferencji.
Przy realizacji projektu współpracuje z GOPS także Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji a także Gminna Biblioteka Publiczna, dzięki czemu zajęcia mogą odbywać się w świetlicach wiejskich a także w bibliotekach. Dużą rolę w realizacji projektu odgrywa także współpraca ze słuchaczkami Kolegium Służb Społecznych.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
foto17 foto18 foto19 foto20 foto21
foto22 foto23 foto24 foto25 foto26
foto27 foto28 foto29 foto30 foto31
foto32 foto33 foto34 foto35 foto37
foto38 foto39 foto40 foto41 foto42
foto43 foto44 foto45 foto46 foto47
foto48 foto49 foto50 foto51 foto52
foto53 foto54 foto55 foto56 foto57

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie