gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 


Turnus rehabilitacyjny zorganizowano przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie
w ramach akcji Telewizji Polskiej S.A. „Reklama Dzieciom”
 
 
   Turnus rehabilitacyjnyodbył się w terminie 30.07.–13.08.2008r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu. Był zorganizowany dla niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Oława. W turnusie udział wzięło 19 osób. Dzieci zakwaterowane były w pokojach   2 i 4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji uczestników były różnorodne zabiegi konsultowane z lekarzem internistą np.: inhalacje solankowe, gimnastyka ogólnousprawniająca, prądy diadynamiczne i interferencyjne, jonoforeza, ultradźwięki, laser, magnetronie i masaż automatyczny.
      Oprócz zabiegów plan turnusu przewidywał zajęcia organizowane przez instruktora KO: zajęcia plastyczne i muzykoterapia dla dzieci, zajęcia na boiskach sportowych na świeżym powietrzu i w sali z bilardem, ping-pongiem i piłkarzykami. Niezależnie od zajęć z udziałem dzieci rodzice uczestniczyli w specjalnych pogadankach, podczas których przekazana została im wiedza jak wspierać w rozwoju swoje dziecko. Turnus był także okazją do otrzymania wsparcia ze strony pedagoga i wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.
        Program turnusu został zrealizowany według planu, który był przygotowany przez kierownika turnusu. Odbyły się wycieczki po mieście Jarosławiec połączone ze zwiedzaniem latarni morskiej, spacery po piaszczystej plaży, po lasach sosnowych co stwarzało korzystne działanie leczniczego jodu morskiego na drogi oddechowe. Została zorganizowana także wycieczka do Darłowa, skąd uczestnicy wypłynęli w  rejs statkiem po Bałtyku.
W godzinach przedpołudniowych odbywały się zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia ruchowe i spacery po świeżym powietrzu. Popołudnia wypełnione były różnymi atrakcjami min.: dyskotekami, ogniskami, teatrzykami i innymi zabawami integracyjnymi. Dzieci i ich opiekunowie bardzo chętnie korzystali z zajęć i atrakcji przygotowanych w Ośrodku.
      Ważnym ogniwem tego turnusu był kontakt osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, opiekunami (1 podopieczny 1 opiekun), dzięki któremu możliwa była integracja szeroko rozumiana. Sprzyjała ona odkrywaniu niezrozumiałego, innego świata niepełnosprawnych przez osoby zdrowe. Była również lekcją pokory i uwrażliwiania na istnienie problemu niepełnosprawności.
     

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie