gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie został                                                  
utworzony w dniu 01.09.1990r. na podstawie
uchwały nr III/16/90 Rady Gminy w Oławie z dnia 12.07.1990r.
                                                                                                                                                                                                            
         

Struktura organizacyjna:

Kierownik          
             - 
Helena Masło
Główna Księgowa         - Edyta Anczakowska - Stachurska

Świadczenia rodzinne, 
Fundusz alimentacyjny
  - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego         
                                          
- Grażyna Samól-Dziwak
                                          - Agnieszka Serwadczak

Dodatki mieszkaniowe  - referent ds. dodatków mieszkaniowych
                                          -
 Agnieszka Zwijacz 

Sekretariat                     - inspektor ds. usług opiekuńczych i spraw kancelaryjnych
                                        -
Dominika Biłous 

Wykaz pracowników socjalnych GOPS Oława:

1. Starszy specjalista pracy socjalnej – Alicja Rataj-Łuczkiewicz, tel. 71/ 381 22 54
     

2. Starszy pracownik socjalnyGrażyna Piekarz, tel. 71/ 381 22 57
 
    
3. Starszy pracownik socjalny – Helena Drozda, tel. 71/ 381 22 56
   

4. Starszy specjalista pracy socjalnej
–  Weronika Hanuszewicz,   71/ 381 22 57


5. Starszy specjalista pracy socjalnej – Mariola Kuriata,  71/  381 22 54
 

6. Starszy specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Bienias,
71/ 381 22 56


7. Starszy pracownik socjalny – Magdalena Witaszczyk, 71/ 381 22 57
  

8. Specjalista pracy socjalnej – Aneta Hondzel,  71/ 381 22 53


9.
Asystent Rodziny - Dorota Lulkiewicz, 71/ 381 22 53
    
  

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie